AGILeBiotics joins Innolab

AGILeBiotics starts antibiotic discovery and development program

Since decades, natural product-based antibiotics are the number one choice for the treatment of patients infected by bacteria. However, rising bacterial resistance limits the clinical application of these promising drugs worldwide. To reinstall their clinical use, AGILeBiotics employs its smart and patented synthetic method OxaSelect that converts existing antibiotics, which lost their efficacy, to novel antibiotic derivatives overcoming bacterial resistance. With this unique technology, AGILeBiotics evades the discovery step and gives promising antibiotics a second life cycle.

Successful spin-off

AGILeBiotics is a spin-off company of the University of Groningen located in Groningen in the North of the Netherlands. The company is located in the InnoLab Chemie that offers state of the art laboratory facilities for start-up companies. All technologies AGILeBiotics is employing were co-invented and established at the University by the CEO of AGILeBiotics Dr. Andreas A. Bastian. Supported by the University of Groningen and the University Medical Center Groningen (UMCG), AGILeBiotics is developing its own drug pipeline of novel antibiotics to treat multidrug resistant infections.

 

Geslaagd bezoek Mark Rutte aan Innolab Chemie

Geslaagd bezoek Mark Rutte aan Innolab Chemie

Premier Rutte op bezoek bij Innolab Chemie

Met groot enthousiasme bezocht premier Mark Rutte op woensdag 1 juni 2016 Innolab Chemie op Zernike Campus Groningen. Mark Rutte kwam naar Innolab Chemie om te zien hoe deze nieuwe proeftuin voor chemisch onderzoek zich ontwikkelt, en om te spreken met de onderzoekers  die hier aan het werk zijn. Tijdens zijn bezoek werd duidelijk dat Innolab Chemie een belangrijke plek inneemt in de keten van chemische bedrijven die in het Noorden zijn gevestigd.

Complete keten aanwezig

Tijdens zijn bezoek sprak de premier met diverse vertegenwoordigers en onderzoekers van Biofuran Chemical Products, Syncom, Ofichem, Mobacc en het campusmanagement van Zernike Campus. Tijdens dit gesprek kwam ook aan de orde, dat de complete keten aanwezig is in het noorden: grondstoffen, restproducten van andere industrieën, de R&D om hier nieuwe producten mee te ontwikkelen, en een afzetmarkt. Een rondleiding door de faciliteiten van Innolab Chemie en Syncom bood de premier de mogelijkheid een goede indruk te krijgen van de rol die Innolab Chemie vervult als broedplek voor nieuw, innovatief onderzoek in de chemie en life sciences.

mark rutte
V.l.n.r. Marcel van der Sluis (Biofuran en Innolab Chemie), Mark Rutte, Marnix Pool (Innolab Chemie), Edward van der Meer (campusmanagement Zernike Campus) en Ton Vries (Syncom).

 

 

 

 

 

Innolab Chemie bij Beta Business Days

Innolab Chemie bij Beta Business Days

Ook Innolab Chemie was aanwezig bij de Beta Business Days op 23 maart in MartiniPlaza, Groningen. De Beta Business Days is een carrière-event voor studenten van de faculteit Wiskunde en Technische Natuurkunde van de Universiteit te Groningen. Dit carrière-evenement geeft PhD,- master- en bachelorstudenten de kans om hun carriërekansen te onderzoeken en om contacten te leggen die tot een een stageplek, een promotieproject of een baan kunnen leiden. Elk jaar zijn er een aantal activiteiten zoals case studies, lunches, interviews en wervingsdiners.

Beta Business Days

Om deze dagen extra aantrekkelijk te maken, werd er een startup competitie georganiseerd. Startups kregen de gelegenheid om zichzelf te presenteren aan de deelnemers. Om mee te doen aan deze competitie, konden startups een korte introductie over hun bedrijf indienen voor 13 maart. Een jury heeft een selectie gemaakt van startups die hun idee kunnen pitchen op 22 maart. Na een korte vragenronde heeft de jury de beste startup bekend gemaakt. In deze jury is ook InnovatieLink vertegenwoordigd

Marcel van der Sluis stond namens Innolab Chemie met een stand op dit interessante event, naast Elzo de Lange  van Innovatielink.

ChemieLink gelanceerd

ChemieLink gelanceerd

Op 4 maart heeft InnovatieLink de website ChemieLink.nl gelanceerd. ChemieLink helpt innovatieve ondernemers bij het vinden van de locatie met de juiste faciliteiten en services. De website geeft bezoekers een gedetailleerd en actueel overzicht van de dienstverlening van 9 innovationLABs en 5 Centers for Open Chemical innovation, die zich verenigd hebben in het netwerk ChemieLink.

Naast een beschrijving van alle faciliteiten, services, netwerken en financiering op deze locaties, staan ruim 200 innovatieve bedrijven, die zich hier gevestigd hebben, op chemielink.nl vermeld.

Sneller innoveren met ChemieLink

Ondernemers in de chemie die op zoek zijn naar een geschikte locatie om hun innovaties te testen of op te schalen, krijgen door deze gebundelde informatie snel inzicht in de mogelijkheden en reeds aanwezige bedrijvigheid. Dat verlaagt de drempel om verdere stappen te ondernemen, wat bijdraagt aan de snelheid van hun innovatieproces.

Voor onderzoekers, studenten, financiers, leveranciers en andere geïnteresseerden in innovatieve chemische bedrijven biedt deze website een eenvoudige ingang om snel informatie te vergaren over innovaties binnen de topsector chemie.

Hotspot voor chemici, biochemici en microbiologen

Hotspot voor chemici, biochemici en microbiologen
De status van Innolab Chemie als de nieuwe hotspot in het Noorden voor chemici, biochemici en microbiologen wordt landelijk al goed onderkend. Op zaterdag 30 januari besteedde het Financieele Dagblad uitgebreid aandacht aan Innolab Chemie. Lees hier de start van het artikel, dat inzoomt op Innolab Chemie:

‘Op de Zernike Campus in Groningen lopen niet alleen studenten en ondernemers rond. Sinds kort zijn hier ook steeds meer chemici, microbiologen en biomedici te vinden.

Ze zijn afgekomen op de ‘eerste proeftuin voor start-ups in de chemie’, zoals mede-initiatiefnemer Rijksuniversiteit Groningen het nieuwe Innolab Chemie noemt. Dit laboratorium, gelegen aan de rand van de campus, biedt onderzoekers en innovators de mogelijkheid om een zuurkast en andere apparatuur te huren, inclusief kantoorruimte. Hierdoor krijgen hun startende bedrijven een vliegende start, zo is het idee.

Innolab heeft een opvallende gastheer: chemiebedrijf Syncom, met 110 medewerkers een van de meest succesvolle spin-offs van de Groningse universiteit. Het bedrijf ontwikkelt in opdracht van biotech- en farmabedrijven nieuwe chemische stoffen voor onderzoek naar geneesmiddelen of materialen. Vorig jaar zijn er nieuwe labruimtes ingericht om verder te groeien. Dankzij Innolab zijn nu 18 van de 36 nieuwe zuurkasten toegankelijk voor startende ondernemers.

Innolab Chemie

Aan de rand van de Zernike Campus kunnen startende biochemische ondernemers een labruimte huren.

Wij hadden ruimte over en kunnen op deze manier startende bedrijven helpen’, zegt directeur Ton Vries. Uiteraard hoopt Syncom hiervan ook mee te profiteren. Zo kunnen de start-ups na een succesvolle proef Syncom inschakelen om grotere hoeveelheden van een stof te produceren. Vries: ‘Wij hebben de eerste opdracht uit Innolab al binnen.’

Het Innolab is nu voor 35% gevuld, eind 2016 moet de teller op 100% staan.’

Het vervolg van het artikel over Syncom, het onderzoek van Lubbert Dijkhuizen en het bedrijfsmodel van Voys, leest u hier.

InnovatieLink: nieuw MKB-loket voor energie en chemie

InnovatieLink: nieuw MKB-loket voor energie en chemie

Noord-Nederlandse ondernemers met vragen over innoveren in energie en chemie kunnen vanaf nu terecht bij één centraal loket. In dit kader zal InnovatieLink iedere woensdag op EnTranCe een speciaal mkb-innovatiespreekuur houden. Een adviseur zal regionale ondernemers verbinden met de nationale topsectoren energie en chemie. InnovatieLink is een landelijk MKB-steunpunt voor ondernemers in energie en chemie.

De overgang naar duurzame energie en chemie  vraagt om nieuwe producten, diensten en technieken. Dit biedt goede kansen voor het mkb. Ondernemers krijgen daarbij wel te maken met talrijke vragen over financiering, techniek, huisvesting, apparatuur, bedrijfsvoering e.d.. InnovatieLink biedt hierbij praktische ondersteuning voor het leggen van de juiste contacten. Hiervoor zijn landelijk innovatiemanagers actief, die zelf ondernemer zijn en gespecialiseerd zijn in één of meer vakgebieden.

innovatielink

Om energie-ondernemerschap verder te stimuleren heeft de Hanzehogeschool op de Zernike Campus Groningen de energie-proeftuin EnTranCe opgezet, als praktijkcentrum van de Energy Academy Europe. Hier kunnen ondernemers en studenten terecht om duurzame kennis en innovaties naar de markt te brengen.

“Het Noorden beschikt over veel kennis en innovatievermogen in de energie- en chemiesector”, aldus Chris Bruijnes, directeur van InnovatieLink. “Om de partijen bij elkaar te brengen en het innovatieproces te versnellen is het goed in deze regio een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom is het een logische keuze om met EnTranCe samen te werken en ons daarmee  regionaal te vestigen.

De betrokken organisaties zullen naast een regulier mkb-spreekuur en onderlinge afstemming, ook een gezamenlijk programma opzetten om het mkb actief te informeren en te betrekken bij regionale en nationale innovatiekansen.

Met de samenwerking tussen InnovatieLink en EnTranCe kunnen onderzoekers en studenten met bedrijfsplannen, start-ups en mkb’ers laagdrempelig worden ondersteund met hun innovatievraagstukken. Ook cross-overs tussen energie en chemie bieden hierbij interessante kansen”, aldus Jeroen van den Berg, managing director EnTranCe.

Voor meer informatie over InnovatieLink, klik hier.

 

Career Day FWN

Career Day FWN

De Faculteit Wiskunde en Natuurkunde van de Rijksuniversiteit Groningen houdt op 26 november 2015 een Career Day. Op deze dag kunnen studenten zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Ook kunnen zij mogelijkheden voor het ondernemerschap onderzoeken. Daarom zal ook Innolab Chemie met een kraam aanwezig zijn tijdens deze Career Day. Studenten Chemie of Life Sciences met interesse in een eigen bedrijf hebben de mogelijkheid om bij Innolab Chemie tegen zeer gunstige tarieven een aantal maanden een lab te huren. Ook kunnen zij ondersteuning krijgen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Heb je dus interesse in een eigen bedrijf in de chemie, life sciences of agro-business, kom dan naar de Career Day van FWN van de Rijksuniversiteit Groningen op 26 november!

Tijdens de Career Day zijn er diverse workshops, seminars en een markt waar studenten zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt in hun studierichting. Ook kunnen studenten onderzoeken, of hun skills aansluiten bij de eisen van werkgevers. Kortom, kom naar de Career Day!

Details Career Day

  • datum: 26 november 2015, tijdstip: 11.30-15.00 uur
  • locatie: centrale hal van de Linnaeusborg (Nijenborgh 7) op Zernike Campus Groningen
  • doelgroep: studenten
  • kosten: geen
  • meer informatie: de site van Bernouille
Career day
De Linnaeusborg op Zernike Campus Groningen

Russische delegatie op bezoek bij Innolab Chemie

Als snel na de opening op 26 september 2015 krijgt Innolab Chemie diverse aanvragen voor rondleidingen. Zo was op dinsdag 27 oktober een Russische delegatie uit Belgorod op bezoek. Zij werden ontvangen door dr. Marcel van der Sluis, medewerker business development en huurder bij Innolab Chemie. De Russische delegatie bezocht Innolab Chemie en diverse andere innovatieve initiatieven op de Zernike Campus op uitnodiging van lector Doede Binnema van de Hanzehogeschool Groningen. Doede Binnema is lector ‘Functionele voedingsingrediënten en Gezondheid’ bij het Instituut voor Life Science en Technology in het kader van het Hanze Kennis Centrum CaRES.

russische delegatie in Innolab chemie
Marcel van der Sluis ontvangt Russische delegatie in Innolab Chemie

Wilt u ook meer weten over de mogelijkheden bij Innolab Chemie, of een rondleiding door onze faciliteiten? Neem dan gerust contact op!

Geslaagde opening Innolab Chemie

Geslaagde opening Innolab Chemie

Chemische toepassingen in medicijnen, materialen, voeding, cosmetica, chemie, verf; kennis en innovatieve ideeën genoeg hier in het hoge noorden om een innovatielab voor starters in de chemie te openen. Ruim 50 belangrijke spelers uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek kwamen zaterdag 26 september 2015 bijeen op de Zernike Campus voor de opening van Innolab Chemie.

Sinds 26 september zijn startende ondernemers welkom in Innolab Chemie waar ze zowel bedrijfskundige ondersteuning als toegang tot laboratoria en apparatuur krijgen. Initiatiefnemers van Innolab Chemie zijn onder andere Syncom, Research & Valorization van de Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Business Generator Groningen en Triade.

opening innolab chemie
Marnix Pool tijdens opening Innolab Chemie. Foto: Geert Job Sevink

‘We zien de laatste jaren steeds meer enthousiaste mensen en bedrijven die graag nieuwe plannen willen uitvoeren in de chemie, maar vaak ontbreekt het hen aan de middelen en connecties. Innolab Chemie stapt precies in dat gat hier in het Noorden’, zo opent Marnix Pool, manager van Innolab Chemie, de bijeenkomst. Gerard van Harten, boegbeeld van de Topsector Chemie hield vervolgens de eerste toespraak over het belang en de positie van chemie. Professor Ben Feringa, hoogleraar Organische Chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen, een van de initiatiefnemers van Innolab Chemie schetste het belang van een proeftuin voor chemische startups in het Noorden. Als laatste sprak gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen over de economische ontwikkelingen in Noord-Nederland en het belang van een innovatieve, energieke campus. Een zeer toepasselijke toost op de opening beklonk de officiële opening van deze nieuwe proeftuin in de chemie. Na de toespraken en toast werden de gasten rondgeleid door de faciliteiten van Innolab Chemie, onder andere door Marcel van der Sluis (Stichting Business Generator Groningen) en eigenaar Biofuran, een van de eerste huurders van Innolab Chemie. De opening werd afgesloten met een geanimeerde borrel.

opening innolab chemie proost
Opening Innolab Chemie met o.a. gedeputeerde Patrick Brouns (r). Foto: Geert Job Sevink

Opening Innolab Chemie op zaterdag 26 september 2015

Opening Innolab Chemie op zaterdag 26 september 2015

Innolab Chemie wordt op zaterdag 26 september feestelijk geopend! Deze nieuwe proeftuin biedt starters in de chemie laboratoriumfaciliteiten zoals zuurkasten, labtafels, een aantal algemene laboratoriumfaciliteiten, kantoorruimte en overleg- en presentatieruimtes. Daarnaast biedt Innolab Chemie toegang tot een aantal shared utilities and services, op het gebied van inkoop, analysecapaciteit en netwerkmogelijkheden. Uniek is de mogelijkheid tot korte huur: al vanaf 3 maanden kun je ruimtes bij Innolab Chemie huren voor je startup in de chemie of productontwikkeling!

Programma:

15.30 uur Inloop en ontvangst
16.00 uur Opening
16.30 uur Rondleiding door Innolab Chemie en borrel
17.30 uur Einde programma

Locatie en aanmelding

De Mudden 14 op de Zernike Campus Groningen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan Marlies Schipperheijn (marlies@innolabchemie.nl) onder vermelding van uw naam en het aantal gasten. Graag ontvangen we uw aanmelding uiterlijk 22 september 2015.