Ofichem verhuist R&D naar Innolab Chemie

Persbericht, 27-10-2015

Ofichem verhuist R&D naar Innolab Chemie Groningen

De Ofichem Groep verhuist haar Research & Development afdeling naar Innolab Chemie op Zernike Campus Groningen. Ofichem produceert, ontwikkelt en distribueert actieve farmaceutische ingrediënten (APIs) voor zowel mens als dier. Innolab Chemie is een nieuwe proeftuin voor innovatief onderzoek in de chemie.

Keuze Ofichem

Volgens Weite Oldenziel, directeur van Ofichem, is Innolab Chemie een ideale plaats voor productontwikkeling. Oldenziel: “De unieke uitwisseling van ervaring en ideeën met het nabijgelegen bedrijf Syncom en de universiteit kan leiden tot de nieuwe vorm van open innovatie met een grote kans op nieuwe producten”. Oldenziel verwacht dat in de toekomst meer bedrijven hun R&D naar het Innolab verhuizen. De moderne laboratoriumfaciliteiten en de uitgebreide business support mogelijkheden zullen een proeftuin vormen voor startups in de life-sciences en agrochemie.

Ofichem

Marnix Pool, manager van Innolab Chemie, is uitermate verheugd over de stap van Ofichem: “Samen met Syncom en Triade is Innolab Chemie opgezet voor juist dit soort open innovatie.” Er is grote kans dat de productie van Ofichem ter plekke in Ter Apel blijft. Volgens Marnix Pool hebben meerdere bedrijven interesse getoond voor verplaatsing van R&D naar de Zernike Campus en Innolab Chemie.

Over Innolab Chemie

Innolab Chemie stimuleert, faciliteert en ondersteunt bedrijvigheid en initiatieven in de chemie vanuit de Rijksuniversiteit Groningen richting ondernemerschap. Innolab Chemie in Groningen is daarom dé plek voor initiatieven en productontwikkeling in biobased economy, energie, life sciences, healthy ageing, sustainability en agro-food.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over Innolab Chemie, Ofichem of beeldmateriaal op hoge resolutie kunt u contact opnemen met Marlies Schipperheijn, (communicatie, marlies@innolabchemie.nl 06-4546 8682) of Marnix Pool (manager Innolab Chemie, marnix@innolabchemie.nl 06- 2292 6660), Weite Oldenziel (Ofichem, 0599 583 433) www.innolabchemie.nl; www.ofichem.com