Innolab Chemie bij Beta Business Days

Innolab Chemie bij Beta Business Days

Ook Innolab Chemie was aanwezig bij de Beta Business Days op 23 maart in MartiniPlaza, Groningen. De Beta Business Days is een carrière-event voor studenten van de faculteit Wiskunde en Technische Natuurkunde van de Universiteit te Groningen. Dit carrière-evenement geeft PhD,- master- en bachelorstudenten de kans om hun carriërekansen te onderzoeken en om contacten te leggen die tot een een stageplek, een promotieproject of een baan kunnen leiden. Elk jaar zijn er een aantal activiteiten zoals case studies, lunches, interviews en wervingsdiners.

Beta Business Days

Om deze dagen extra aantrekkelijk te maken, werd er een startup competitie georganiseerd. Startups kregen de gelegenheid om zichzelf te presenteren aan de deelnemers. Om mee te doen aan deze competitie, konden startups een korte introductie over hun bedrijf indienen voor 13 maart. Een jury heeft een selectie gemaakt van startups die hun idee kunnen pitchen op 22 maart. Na een korte vragenronde heeft de jury de beste startup bekend gemaakt. In deze jury is ook InnovatieLink vertegenwoordigd

Marcel van der Sluis stond namens Innolab Chemie met een stand op dit interessante event, naast Elzo de Lange  van Innovatielink.