Geslaagd bezoek Mark Rutte aan Innolab Chemie

Geslaagd bezoek Mark Rutte aan Innolab Chemie

Premier Rutte op bezoek bij Innolab Chemie

Met groot enthousiasme bezocht premier Mark Rutte op woensdag 1 juni 2016 Innolab Chemie op Zernike Campus Groningen. Mark Rutte kwam naar Innolab Chemie om te zien hoe deze nieuwe proeftuin voor chemisch onderzoek zich ontwikkelt, en om te spreken met de onderzoekers  die hier aan het werk zijn. Tijdens zijn bezoek werd duidelijk dat Innolab Chemie een belangrijke plek inneemt in de keten van chemische bedrijven die in het Noorden zijn gevestigd.

Complete keten aanwezig

Tijdens zijn bezoek sprak de premier met diverse vertegenwoordigers en onderzoekers van Biofuran Chemical Products, Syncom, Ofichem, Mobacc en het campusmanagement van Zernike Campus. Tijdens dit gesprek kwam ook aan de orde, dat de complete keten aanwezig is in het noorden: grondstoffen, restproducten van andere industrieën, de R&D om hier nieuwe producten mee te ontwikkelen, en een afzetmarkt. Een rondleiding door de faciliteiten van Innolab Chemie en Syncom bood de premier de mogelijkheid een goede indruk te krijgen van de rol die Innolab Chemie vervult als broedplek voor nieuw, innovatief onderzoek in de chemie en life sciences.

mark rutte
V.l.n.r. Marcel van der Sluis (Biofuran en Innolab Chemie), Mark Rutte, Marnix Pool (Innolab Chemie), Edward van der Meer (campusmanagement Zernike Campus) en Ton Vries (Syncom).

 

 

 

 

 

ChemieLink gelanceerd

ChemieLink gelanceerd

Op 4 maart heeft InnovatieLink de website ChemieLink.nl gelanceerd. ChemieLink helpt innovatieve ondernemers bij het vinden van de locatie met de juiste faciliteiten en services. De website geeft bezoekers een gedetailleerd en actueel overzicht van de dienstverlening van 9 innovationLABs en 5 Centers for Open Chemical innovation, die zich verenigd hebben in het netwerk ChemieLink.

Naast een beschrijving van alle faciliteiten, services, netwerken en financiering op deze locaties, staan ruim 200 innovatieve bedrijven, die zich hier gevestigd hebben, op chemielink.nl vermeld.

Sneller innoveren met ChemieLink

Ondernemers in de chemie die op zoek zijn naar een geschikte locatie om hun innovaties te testen of op te schalen, krijgen door deze gebundelde informatie snel inzicht in de mogelijkheden en reeds aanwezige bedrijvigheid. Dat verlaagt de drempel om verdere stappen te ondernemen, wat bijdraagt aan de snelheid van hun innovatieproces.

Voor onderzoekers, studenten, financiers, leveranciers en andere geïnteresseerden in innovatieve chemische bedrijven biedt deze website een eenvoudige ingang om snel informatie te vergaren over innovaties binnen de topsector chemie.

Hotspot voor chemici, biochemici en microbiologen

Hotspot voor chemici, biochemici en microbiologen
De status van Innolab Chemie als de nieuwe hotspot in het Noorden voor chemici, biochemici en microbiologen wordt landelijk al goed onderkend. Op zaterdag 30 januari besteedde het Financieele Dagblad uitgebreid aandacht aan Innolab Chemie. Lees hier de start van het artikel, dat inzoomt op Innolab Chemie:

‘Op de Zernike Campus in Groningen lopen niet alleen studenten en ondernemers rond. Sinds kort zijn hier ook steeds meer chemici, microbiologen en biomedici te vinden.

Ze zijn afgekomen op de ‘eerste proeftuin voor start-ups in de chemie’, zoals mede-initiatiefnemer Rijksuniversiteit Groningen het nieuwe Innolab Chemie noemt. Dit laboratorium, gelegen aan de rand van de campus, biedt onderzoekers en innovators de mogelijkheid om een zuurkast en andere apparatuur te huren, inclusief kantoorruimte. Hierdoor krijgen hun startende bedrijven een vliegende start, zo is het idee.

Innolab heeft een opvallende gastheer: chemiebedrijf Syncom, met 110 medewerkers een van de meest succesvolle spin-offs van de Groningse universiteit. Het bedrijf ontwikkelt in opdracht van biotech- en farmabedrijven nieuwe chemische stoffen voor onderzoek naar geneesmiddelen of materialen. Vorig jaar zijn er nieuwe labruimtes ingericht om verder te groeien. Dankzij Innolab zijn nu 18 van de 36 nieuwe zuurkasten toegankelijk voor startende ondernemers.

Innolab Chemie

Aan de rand van de Zernike Campus kunnen startende biochemische ondernemers een labruimte huren.

Wij hadden ruimte over en kunnen op deze manier startende bedrijven helpen’, zegt directeur Ton Vries. Uiteraard hoopt Syncom hiervan ook mee te profiteren. Zo kunnen de start-ups na een succesvolle proef Syncom inschakelen om grotere hoeveelheden van een stof te produceren. Vries: ‘Wij hebben de eerste opdracht uit Innolab al binnen.’

Het Innolab is nu voor 35% gevuld, eind 2016 moet de teller op 100% staan.’

Het vervolg van het artikel over Syncom, het onderzoek van Lubbert Dijkhuizen en het bedrijfsmodel van Voys, leest u hier.

InnovatieLink: nieuw MKB-loket voor energie en chemie

InnovatieLink: nieuw MKB-loket voor energie en chemie

Noord-Nederlandse ondernemers met vragen over innoveren in energie en chemie kunnen vanaf nu terecht bij één centraal loket. In dit kader zal InnovatieLink iedere woensdag op EnTranCe een speciaal mkb-innovatiespreekuur houden. Een adviseur zal regionale ondernemers verbinden met de nationale topsectoren energie en chemie. InnovatieLink is een landelijk MKB-steunpunt voor ondernemers in energie en chemie.

De overgang naar duurzame energie en chemie  vraagt om nieuwe producten, diensten en technieken. Dit biedt goede kansen voor het mkb. Ondernemers krijgen daarbij wel te maken met talrijke vragen over financiering, techniek, huisvesting, apparatuur, bedrijfsvoering e.d.. InnovatieLink biedt hierbij praktische ondersteuning voor het leggen van de juiste contacten. Hiervoor zijn landelijk innovatiemanagers actief, die zelf ondernemer zijn en gespecialiseerd zijn in één of meer vakgebieden.

innovatielink

Om energie-ondernemerschap verder te stimuleren heeft de Hanzehogeschool op de Zernike Campus Groningen de energie-proeftuin EnTranCe opgezet, als praktijkcentrum van de Energy Academy Europe. Hier kunnen ondernemers en studenten terecht om duurzame kennis en innovaties naar de markt te brengen.

“Het Noorden beschikt over veel kennis en innovatievermogen in de energie- en chemiesector”, aldus Chris Bruijnes, directeur van InnovatieLink. “Om de partijen bij elkaar te brengen en het innovatieproces te versnellen is het goed in deze regio een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom is het een logische keuze om met EnTranCe samen te werken en ons daarmee  regionaal te vestigen.

De betrokken organisaties zullen naast een regulier mkb-spreekuur en onderlinge afstemming, ook een gezamenlijk programma opzetten om het mkb actief te informeren en te betrekken bij regionale en nationale innovatiekansen.

Met de samenwerking tussen InnovatieLink en EnTranCe kunnen onderzoekers en studenten met bedrijfsplannen, start-ups en mkb’ers laagdrempelig worden ondersteund met hun innovatievraagstukken. Ook cross-overs tussen energie en chemie bieden hierbij interessante kansen”, aldus Jeroen van den Berg, managing director EnTranCe.

Voor meer informatie over InnovatieLink, klik hier.

 

Ofichem verhuist R&D naar Innolab Chemie

Ofichem verhuist R&D naar Innolab Chemie

Persbericht, 27-10-2015

Ofichem verhuist R&D naar Innolab Chemie Groningen

De Ofichem Groep verhuist haar Research & Development afdeling naar Innolab Chemie op Zernike Campus Groningen. Ofichem produceert, ontwikkelt en distribueert actieve farmaceutische ingrediënten (APIs) voor zowel mens als dier. Innolab Chemie is een nieuwe proeftuin voor innovatief onderzoek in de chemie.

Keuze Ofichem

Volgens Weite Oldenziel, directeur van Ofichem, is Innolab Chemie een ideale plaats voor productontwikkeling. Oldenziel: “De unieke uitwisseling van ervaring en ideeën met het nabijgelegen bedrijf Syncom en de universiteit kan leiden tot de nieuwe vorm van open innovatie met een grote kans op nieuwe producten”. Oldenziel verwacht dat in de toekomst meer bedrijven hun R&D naar het Innolab verhuizen. De moderne laboratoriumfaciliteiten en de uitgebreide business support mogelijkheden zullen een proeftuin vormen voor startups in de life-sciences en agrochemie.

Ofichem

Marnix Pool, manager van Innolab Chemie, is uitermate verheugd over de stap van Ofichem: “Samen met Syncom en Triade is Innolab Chemie opgezet voor juist dit soort open innovatie.” Er is grote kans dat de productie van Ofichem ter plekke in Ter Apel blijft. Volgens Marnix Pool hebben meerdere bedrijven interesse getoond voor verplaatsing van R&D naar de Zernike Campus en Innolab Chemie.

Over Innolab Chemie

Innolab Chemie stimuleert, faciliteert en ondersteunt bedrijvigheid en initiatieven in de chemie vanuit de Rijksuniversiteit Groningen richting ondernemerschap. Innolab Chemie in Groningen is daarom dé plek voor initiatieven en productontwikkeling in biobased economy, energie, life sciences, healthy ageing, sustainability en agro-food.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over Innolab Chemie, Ofichem of beeldmateriaal op hoge resolutie kunt u contact opnemen met Marlies Schipperheijn, (communicatie, marlies@innolabchemie.nl 06-4546 8682) of Marnix Pool (manager Innolab Chemie, marnix@innolabchemie.nl 06- 2292 6660), Weite Oldenziel (Ofichem, 0599 583 433) www.innolabchemie.nl; www.ofichem.com