ChemieLink gelanceerd

ChemieLink gelanceerd

Op 4 maart heeft InnovatieLink de website ChemieLink.nl gelanceerd. ChemieLink helpt innovatieve ondernemers bij het vinden van de locatie met de juiste faciliteiten en services. De website geeft bezoekers een gedetailleerd en actueel overzicht van de dienstverlening van 9 innovationLABs en 5 Centers for Open Chemical innovation, die zich verenigd hebben in het netwerk ChemieLink.

Naast een beschrijving van alle faciliteiten, services, netwerken en financiering op deze locaties, staan ruim 200 innovatieve bedrijven, die zich hier gevestigd hebben, op chemielink.nl vermeld.

Sneller innoveren met ChemieLink

Ondernemers in de chemie die op zoek zijn naar een geschikte locatie om hun innovaties te testen of op te schalen, krijgen door deze gebundelde informatie snel inzicht in de mogelijkheden en reeds aanwezige bedrijvigheid. Dat verlaagt de drempel om verdere stappen te ondernemen, wat bijdraagt aan de snelheid van hun innovatieproces.

Voor onderzoekers, studenten, financiers, leveranciers en andere geïnteresseerden in innovatieve chemische bedrijven biedt deze website een eenvoudige ingang om snel informatie te vergaren over innovaties binnen de topsector chemie.

InnovatieLink: nieuw MKB-loket voor energie en chemie

InnovatieLink: nieuw MKB-loket voor energie en chemie

Noord-Nederlandse ondernemers met vragen over innoveren in energie en chemie kunnen vanaf nu terecht bij één centraal loket. In dit kader zal InnovatieLink iedere woensdag op EnTranCe een speciaal mkb-innovatiespreekuur houden. Een adviseur zal regionale ondernemers verbinden met de nationale topsectoren energie en chemie. InnovatieLink is een landelijk MKB-steunpunt voor ondernemers in energie en chemie.

De overgang naar duurzame energie en chemie  vraagt om nieuwe producten, diensten en technieken. Dit biedt goede kansen voor het mkb. Ondernemers krijgen daarbij wel te maken met talrijke vragen over financiering, techniek, huisvesting, apparatuur, bedrijfsvoering e.d.. InnovatieLink biedt hierbij praktische ondersteuning voor het leggen van de juiste contacten. Hiervoor zijn landelijk innovatiemanagers actief, die zelf ondernemer zijn en gespecialiseerd zijn in één of meer vakgebieden.

innovatielink

Om energie-ondernemerschap verder te stimuleren heeft de Hanzehogeschool op de Zernike Campus Groningen de energie-proeftuin EnTranCe opgezet, als praktijkcentrum van de Energy Academy Europe. Hier kunnen ondernemers en studenten terecht om duurzame kennis en innovaties naar de markt te brengen.

“Het Noorden beschikt over veel kennis en innovatievermogen in de energie- en chemiesector”, aldus Chris Bruijnes, directeur van InnovatieLink. “Om de partijen bij elkaar te brengen en het innovatieproces te versnellen is het goed in deze regio een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom is het een logische keuze om met EnTranCe samen te werken en ons daarmee  regionaal te vestigen.

De betrokken organisaties zullen naast een regulier mkb-spreekuur en onderlinge afstemming, ook een gezamenlijk programma opzetten om het mkb actief te informeren en te betrekken bij regionale en nationale innovatiekansen.

Met de samenwerking tussen InnovatieLink en EnTranCe kunnen onderzoekers en studenten met bedrijfsplannen, start-ups en mkb’ers laagdrempelig worden ondersteund met hun innovatievraagstukken. Ook cross-overs tussen energie en chemie bieden hierbij interessante kansen”, aldus Jeroen van den Berg, managing director EnTranCe.

Voor meer informatie over InnovatieLink, klik hier.