Innolab Chemie bij Beta Business Days

Innolab Chemie bij Beta Business Days

Ook Innolab Chemie was aanwezig bij de Beta Business Days op 23 maart in MartiniPlaza, Groningen. De Beta Business Days is een carrière-event voor studenten van de faculteit Wiskunde en Technische Natuurkunde van de Universiteit te Groningen. Dit carrière-evenement geeft PhD,- master- en bachelorstudenten de kans om hun carriërekansen te onderzoeken en om contacten te leggen die tot een een stageplek, een promotieproject of een baan kunnen leiden. Elk jaar zijn er een aantal activiteiten zoals case studies, lunches, interviews en wervingsdiners.

Beta Business Days

Om deze dagen extra aantrekkelijk te maken, werd er een startup competitie georganiseerd. Startups kregen de gelegenheid om zichzelf te presenteren aan de deelnemers. Om mee te doen aan deze competitie, konden startups een korte introductie over hun bedrijf indienen voor 13 maart. Een jury heeft een selectie gemaakt van startups die hun idee kunnen pitchen op 22 maart. Na een korte vragenronde heeft de jury de beste startup bekend gemaakt. In deze jury is ook InnovatieLink vertegenwoordigd

Marcel van der Sluis stond namens Innolab Chemie met een stand op dit interessante event, naast Elzo de Lange  van Innovatielink.

InnovatieLink: nieuw MKB-loket voor energie en chemie

InnovatieLink: nieuw MKB-loket voor energie en chemie

Noord-Nederlandse ondernemers met vragen over innoveren in energie en chemie kunnen vanaf nu terecht bij één centraal loket. In dit kader zal InnovatieLink iedere woensdag op EnTranCe een speciaal mkb-innovatiespreekuur houden. Een adviseur zal regionale ondernemers verbinden met de nationale topsectoren energie en chemie. InnovatieLink is een landelijk MKB-steunpunt voor ondernemers in energie en chemie.

De overgang naar duurzame energie en chemie  vraagt om nieuwe producten, diensten en technieken. Dit biedt goede kansen voor het mkb. Ondernemers krijgen daarbij wel te maken met talrijke vragen over financiering, techniek, huisvesting, apparatuur, bedrijfsvoering e.d.. InnovatieLink biedt hierbij praktische ondersteuning voor het leggen van de juiste contacten. Hiervoor zijn landelijk innovatiemanagers actief, die zelf ondernemer zijn en gespecialiseerd zijn in één of meer vakgebieden.

innovatielink

Om energie-ondernemerschap verder te stimuleren heeft de Hanzehogeschool op de Zernike Campus Groningen de energie-proeftuin EnTranCe opgezet, als praktijkcentrum van de Energy Academy Europe. Hier kunnen ondernemers en studenten terecht om duurzame kennis en innovaties naar de markt te brengen.

“Het Noorden beschikt over veel kennis en innovatievermogen in de energie- en chemiesector”, aldus Chris Bruijnes, directeur van InnovatieLink. “Om de partijen bij elkaar te brengen en het innovatieproces te versnellen is het goed in deze regio een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom is het een logische keuze om met EnTranCe samen te werken en ons daarmee  regionaal te vestigen.

De betrokken organisaties zullen naast een regulier mkb-spreekuur en onderlinge afstemming, ook een gezamenlijk programma opzetten om het mkb actief te informeren en te betrekken bij regionale en nationale innovatiekansen.

Met de samenwerking tussen InnovatieLink en EnTranCe kunnen onderzoekers en studenten met bedrijfsplannen, start-ups en mkb’ers laagdrempelig worden ondersteund met hun innovatievraagstukken. Ook cross-overs tussen energie en chemie bieden hierbij interessante kansen”, aldus Jeroen van den Berg, managing director EnTranCe.

Voor meer informatie over InnovatieLink, klik hier.

 

Career Day FWN

Career Day FWN

De Faculteit Wiskunde en Natuurkunde van de Rijksuniversiteit Groningen houdt op 26 november 2015 een Career Day. Op deze dag kunnen studenten zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Ook kunnen zij mogelijkheden voor het ondernemerschap onderzoeken. Daarom zal ook Innolab Chemie met een kraam aanwezig zijn tijdens deze Career Day. Studenten Chemie of Life Sciences met interesse in een eigen bedrijf hebben de mogelijkheid om bij Innolab Chemie tegen zeer gunstige tarieven een aantal maanden een lab te huren. Ook kunnen zij ondersteuning krijgen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Heb je dus interesse in een eigen bedrijf in de chemie, life sciences of agro-business, kom dan naar de Career Day van FWN van de Rijksuniversiteit Groningen op 26 november!

Tijdens de Career Day zijn er diverse workshops, seminars en een markt waar studenten zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt in hun studierichting. Ook kunnen studenten onderzoeken, of hun skills aansluiten bij de eisen van werkgevers. Kortom, kom naar de Career Day!

Details Career Day

  • datum: 26 november 2015, tijdstip: 11.30-15.00 uur
  • locatie: centrale hal van de Linnaeusborg (Nijenborgh 7) op Zernike Campus Groningen
  • doelgroep: studenten
  • kosten: geen
  • meer informatie: de site van Bernouille
Career day
De Linnaeusborg op Zernike Campus Groningen